logo

BYGHERRERÅDGIVNING - PROJEKTUDVIKLING - LOGISTIC REAL ESTATE

TLF: 28 700 728

 

CASA CONSULT

Casa Consult værdioptimerer ejendomme i samarbejde med investorer og brugere – uanset om der er tale om udvikling af nybyggeri til bolig og erhverv eller der er tale om ombygning og renovering.

Vi har fokus på den arkitektoniske helhed med optimal brugeroplevelse og salgbarhed, men også på det tidsmæssige og økonomiske mål for opgaven.

Som bygherre, er det vigtigt at have kyndige bygherrerådgivere med på sidelinien fra projektets start, da det er i starten af processen væsentlige beslutninger som byggeprogram, kontrakt og kvalitet fastlægges. Er kontrakten ikke skruet hensigtsmæssigt sammen fra start, kan det give bagslag senere hen.

Kontakt os uforpligtigende – og lad os drøfte behovet i den konkrete case. 

Vi har erfaring med:

  • Visions og behovsafdækning
  • Planlægning, organisering og tidsstyring
  • Byggeprogram & volumenstudier / skitseprojekt
  • Udbudsstrategi – herunder forhandling og kontrahering
  • Entreprise og samarbejdsformer samt entreprise skæring
  • Byggeledelse
  • Arbejdsmiljø hvor vi sikrer bygherrens forpligtigelser og undgår ulykker på pladsen
  • Bruger-inddragelse og høring
  • Mangelafhjælpning ved overdragelse &  1 og 5 års gennemgang
  • Risk-assessment som vi bruger aktivt i processen

 

 

 

 

 

BYGHERRERÅDGIVNING - PROJEKTUDVIKLING - LOGISTIC REAL ESTATE

BYGHERRERÅDGIVNING

Som bygherre er det altafgørende at projektet kommer rigtigt fra start. Vi samler trådene mellem jurister, økonomer, ingeniører og arkitekter så projektet har de bedst mulige betingelser i det videre forløb .

Vi træder ind i processen som bygherrens repræsentant og vagthund. Et byggeprojekt er en kompleks proces, hvor alle beslutninger har store konsekvenser for slutresultatet. Vi hjælper bygherren til at opnå den kvalitet, økonomi og tidsplan som forventes. Vi process optimerer og holder projektet på sporet frem til aflevering og overdragelse til facility management og brugerne.

 

 

 

 

 

PROJEKTUDVIKLING

Vi har erfaring med projektudvikling indenfor boliger og erhverv – så som at opsøge mulige projekter og grunde – udføre lokalplaner – finde investorer og stå for projektets udvikling volumen-mæssigt i forhold til omgivelserne, helt frem til skitse og hovedprojekt.

Herfra og til aflevering indtræder vi som bygherrerådgiver på bygherrens vegne – altimens de udvalgte arkitekter og ingeniører tegner projektet, og vi tilsikrer økonomi, fremdrift og kvalitet indtil aflevering.

 

 

 

 

 

 

 

LOGISTIC REAL ESTATE

Vi har særlige kompetencer indenfor logistic real estate – dvs warehouses og crossdock terminaler – hvor vi finder egnet jord og udvikler projekterne, udfører lokalplaner og business-cases samt skitseprojekt – herfra træder vi ind som investors rådgiver og samarbejder med projektets øvrige partnere til projektet er i mål.

Vi har erfaring fra store projekter i såvel ind- som udland.

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT INFORMATION


logo-circle-white.png

CASA CONSULT

Roskildevej 122
3600 Frederikssund

Tlf: 28 700 728

 

Åbningstider: Kontor hverdage 900-1630

info@casa-consult.dk

CVR: 14822585
Bank: Sparekassen Thy, 7700 Thisted 

Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet

© 2022 Casa Consult.dk